Boom

“Catharina” staat voor stevige wortels in een veranderende wereld

Een veranderende wereld… Iedereen ziet het om zich heen, de wereld verandert in een behoorlijk snel tempo.  Onderwijs staat dus ook niet stil. Elke dag blijven we werken aan onze organisatie waarbij we oog hebben voor nieuwe pedagogische inzichten. Tegelijkertijd...

Samen thuis in campus “Catharina”

Ontwikkelen en leren kan enkel wanneer je je goed in je vel voelt Daarom hebben we permanente aandacht voor het welbevinden van de kinderen op de eerste plaats, maar zeker ook van elk teamlid en elke ouder. We streven ernaar om elk kind op zijn of haar tempo in groei...

Liefde en bezieling in een katholieke basisschool

Als katholieke dialoogschool willen wij ons pedagogisch project baseren op een schooleigen christelijke visie die vertrekt vanuit een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen. Een school die diversiteit omarmt Samenlevingen, organisaties, en dus ook...
Ster

Wij geloven in jouw groeikracht

Onderwijs op maat We zijn ervan overtuigd dat onze kinderen recht hebben op degelijk onderwijs op maat. Door de leefwereld van onze kinderen als uitgangspunt te nemen, creëren we een omgeving waarin ieder kind gestimuleerd en gemotiveerd wordt om zijn/haar...
Leren

Omdat leren gelukkig maakt

Een gelukkig kind kan optimaal tot ontwikkeling komen.Dag in dag uit staan we met een warm team klaar voor je kind, en net omdat we zo dicht bij je kind staan, hebben we oog voor hun totaliteit.Leerprestaties zijn een onderdeel, maar dat is zeker niet alles!De...