Bericht uit klas visie

Als katholieke dialoogschool willen wij ons pedagogisch project baseren op een schooleigen christelijke visie die vertrekt vanuit een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen.

Een school die diversiteit omarmt

Samenlevingen, organisaties, en dus ook scholen, worden steeds diverser.
We streven naar een school die diversiteit omarmt, waar iedereen gerespecteerd en erkend wordt als een unieke persoon.
Kinderen groeien op te midden van een veelheid aan levensbeschouwingen. Zichzelf beter leren kennen en in dialoog gaan met andere meningen, zijn belangrijke vaardigheden waar dagelijks aandacht aan besteed wordt.

We nodigen leerlingen uit om zich bewust te worden van hoe zij in het leven staan en hoe ze naar zichzelf en de wereld kijken.
Levensbeschouwing is een kijk op het leven: wat het leven betekent en hoe dat geleefd kan worden in verbondenheid met zichzelf, met anderen, met gemeenschappen, met natuur en cultuur en hoe mensen hierbij mogelijk God op het spoor komen.

Vanuit de school als leef- en leergemeenschap willen we bijdragen tot een hechte en liefdevolle samenleving waarbij we oog hebben voor iedereen en waarin dialoog centraal staat. Door ruimte te maken om elkaar te ontmoeten en vieringen te organiseren, samen te spelen en te leren over de klassen heen, teamactiviteiten, het opzetten van solidariteitsacties zoals de Warmste Week, pakjes onder de kerstboom,… én door tijd te maken om echt te luisteren, maken we elke dag opnieuw het verschil.