Bericht uit klas visie

Ontwikkelen en leren kan enkel wanneer je je goed in je vel voelt

Daarom hebben we permanente aandacht voor het welbevinden van de kinderen op de eerste plaats, maar zeker ook van elk teamlid en elke ouder.

We streven ernaar om elk kind op zijn of haar tempo in groei te zetten, en dit in de brede zin van het woord: uiteraard op leervlak en schoolse vaardigheden, maar ook op de ontwikkeling van persoonsgebonden aspecten en vaardigheden. Denk maar aan de ontwikkeling van een eigen identiteit, respect, eigenheid, verbondenheid,…

School maken doe je niet alleen 

Onderwijskwaliteit wordt gedragen door een sterke samenwerking tussen kinderen, teamleden, ouders, vrijwilligers en externe partners.

Dankzij de waardevolle inbreng van onze vrijwilligers/ouders kunnen we projecten op poten zetten zoals voorleesmomenten, boekenjuffen die de schoolbib in goede banen leiden, extra helpende handen tijdens schooluitstappen of schoolfeesten.

Maar ook de stem van kinderen is van groot belang.  De kinderraad verhoogt de participatie en inspraak van kinderen in onze school.  Zij komen maandelijks samen en vertegenwoordigen alle kinderen om hun problemen, wensen of ideeën over te brengen aan het team.

De ouderraad vormt een schakel tussen school en ouders.  De ouderraad treedt op als klankbord voor de school en aanspreekpunt voor ouders.
Maandelijks komt een groep enthousiaste ouders, die graag meedenken en meewerken met het schoolteam, samen.
Naast activiteiten zoals een Halloweentocht, een quiz, … ondersteunen ze de school ook op financieel en logistiek vlak.  Sinterklaas op school, de Kerstdrink, ijsjeskraam bij carnaval, schoolfeest, recepties bij de infoavonden in september en de afzwaai in juni, het verfraaien en vergroenen van de speelplaats, de strapdag, Bib op school, …. krijgen een extra “toets” dankzij de ondersteuning van de ouderraad.

De expertise van externe medewerkers en organisaties zoals hogescholen, het CLB, de ondersteuningsnetwerken, het Huis van het Kind, logopedisten, kinesisten,… zijn een belangrijke meerwaarde en biedt een arsenaal aan mogelijkheden om je kind te helpen, daar waar nodig.

De kostbare inbreng van alle betrokkenen zorgt ervoor dat de organisatie in beweging blijft.