Bericht uit klas visie

Onderwijs op maat

We zijn ervan overtuigd dat onze kinderen recht hebben op degelijk onderwijs op maat. Door de leefwereld van onze kinderen als uitgangspunt te nemen, creëren we een omgeving waarin ieder kind gestimuleerd en gemotiveerd wordt om zijn/haar capaciteiten te ontwikkelen.

Naast kennis hebben we ook oog voor creativiteit, werkhouding, een gezonde levensstijl, sociale vaardigheden,… Kortom, de totale ontwikkeling van elk kind.
We zijn er ons bijzonder goed van bewust dat ieder kind een persoonlijkheid heeft met eigen leer- en werktempo. Daarom besteden we zorg aan ELKE leerling.

De kinderen krijgen een uitgebreid aanbod in de klas, dat verrijkt wordt m.b.v. klasdoorbrekende activiteiten en projecten over de jaren, graden of de hele school heen.
Herfstwandelingen, bezoekjes aan een boomgaard, bibliotheken en culturele centra, de Cosmodrome,… zijn slechts een greep uit een ruim aanbod aan activiteiten.
Het zesde leerjaar neemt jaarlijks deel aan de First Lego League en won in 2022 een beker.
De natuurweek in het 3de leerjaar, de sportweek in het 4de leerjaar, de stadsklassen naar Gent in het 5de leerjaar, Muzeliere in het 6de leerjaar, dragen allemaal bij aan ervaringen die de kinderen opdoen gedurende hun schoolloopbaan in de Catharinaschool en die ze zich levenslang zullen herinneren.

Op eigen tempo

Optimale groeikansen voor elk kind, dat is waar de school voor staat. We worden gelukkig wanneer we kinderen zien groeien in alles wat ze doen. Door kinderen uit te dagen om vooruit te gaan en hen richting te geven als het wat moeilijker dreigt te gaan, groeien kinderen op hun eigen tempo in hun ontwikkeling.

Leerkracht is de spilfiguur, in gesprek met elkaar

De klasleerkracht gaat op regelmatige basis in overleg met andere teamleden die instaan voor de ontwikkeling van je kind. Denk maar aan de leerkracht bewegingsopvoeding, de leerkracht muzische opvoeding, zorgleerkrachten, de zorgcoördinator, en de schoolleider.  Wekelijkse overlegmomenten tussen leerkrachten en parallel-leerkracht, leerkracht en zorgleerkrachten, zorgen ervoor dat er snel en consequent kan ingespeeld worden op noden en zorgen.

We streven naar laagdrempeligheid tussen ouders en school.
We vinden het belangrijk om vlot in contact te komen met ouders.
De informatie-avonden bij de start van het schooljaar, de oudercontacten waarbij de groei van kinderen besproken wordt zijn vaste momenten in het schooljaar.
We organiseren echter graag extra gesprekken indien dit nodig zou zijn.
De informele contactmomenten op de speelplaats of in de klas maken dat het team vlot toegankelijk en aanspreekbaar is.

Kindvolgsysteem

Door onze stimulerende manier van communiceren en evalueren zetten we aan tot een positieve leer- en leefstijl. We koppelen persoonsgebonden doelen in onze werking op een doordachte manier aan cultuurgebonden doelen en coachen leerlingen en leerkrachten om hiermee op een positieve manier om te gaan.
Dit wordt zichtbaar in onze manier waarop onze zorgwerking is uitgebouwd en in de wijze van rapporteren.

Door ons online platform en kindvolgsysteem, Broekx, kunnen we zorgvuldig en uitgebreid observeren, evalueren, communiceren.
Dit platform is tevens een instrument om in contact te staan met jullie als ouder: het ‘ouderplatform’.