Missie en visie

Missie en visie

Wij hebben er samen met onze ouders voor gekozen om

met een positief zelfbeeld en in interactie met elkaar, elk kind ten volle te laten ontwikkelen.
We kiezen voor een warme en kwaliteitsvolle omgeving.

Kindercampus Catharina
“Een school die kleine dingen ziet en grote dingen droomt”

In onze school creëren we krachtige leeromgevingen.
De kinderen krijgen een aanbod volgens eigen mogelijkheden en talenten.
We focussen op écht leren binnen leergroepen.
De leerkrachten werken intensief samen.
Ouders zijn er volwaardige partners.

Ze worden bij het schoolleven betrokken.
Want de school is een belangrijk onderdeel van de wijk.

En de wijk, dat zijn we allemaal!