Missie en visie

Missie en visie

Samen met de andere KT- kindercampussen hebben we een gezamenlijke visie ontwikkeld.
KT kiest voor “toekomst”.
We geloven dat leren gelukkig maakt! Maar elke school legt zijn eigen klemtonen.

Wij hebben er samen met onze ouders voor gekozen om met een positief zelfbeeld en in interactie met elkaar, elk kind ten volle te laten ontwikkelen.
We kiezen voor een warme en kwaliteitsvolle omgeving.

De afbeelding hieronder geeft een mooi beeld hoe Kindercampus Catharina dit waarmaakt!

In onze school creëren we krachtige leeromgevingen.
De kinderen krijgen een aanbod volgens eigen mogelijkheden en talenten.
We focussen op écht leren binnen leergroepen.
De leerkrachten teamteachen.
Ouders zijn er volwaardige partners.

Ze worden bij het schoolleven betrokken.
Want de school is een belangrijk onderdeel van de wijk.

En de wijk, dat zijn we allemaal!

Kindercampus Catharina
“Een school die kleine dingen ziet en grote dingen droomt”