Instap- en kijkdagen

Instap- en kijkdagen

Tijdens de kijkdagen kan je, zoals het woord al zegt, een kijkje komen nemen.

De juf van de instapklas zal rond de voorziene datum (zie bijlage) contact opnemen met de ouders die reeds zijn ingeschreven op onze school.

Voor de data van de kijkdagen verwijzen we je naar website van de scholengroep.