Lager onderwijs

Lager onderwijs

Wij hebben van elk leerjaar 2 klassen. Elk kind krijgt de nodige aandacht en begeleiding.

Wat ons als team met elkaar verbindt, is de zorg om kwaliteitsvol onderwijs. We werken elke dag aan onze organisatie om te zorgen dat we mee zijn met nieuwe pedagogische inzichten. Ook in ons zorgbeleid streven we naar goede zorg, waar kan op maat. Groei en leren staat voorop.

Wij hechten heel veel belang aan het sociaal klimaat op school en werken met diverse methodieken om een warm klimaat te creëren. Kinderen in onze school moeten zich veilig en geborgen voelen. 

Om maximaal aanbod op niveau van ELK kind te geven, werken wij regelmatig klasdoorbrekend. Kinderen leren hierdoor veel van elkaar. Ook wordt de verbondenheid van alle kinderen onderling nog versterkt.