Lager onderwijs

Lager onderwijs

Wij hebben van elk leerjaar 2 klassen. Op deze manier proberen we de groepen niet te groot te maken, zodat elk kind de nodige aandacht en begeleiding kan krijgen.

Wat ons als team met elkaar verbindt, is de zorg om kwaliteitsvol onderwijs
aan alle kinderen aan te bieden. Ons zorgbeleid is dan ook heel goed uitgebouwd.

Wij hechten heel veel belang aan het sociaal klimaat op school en werken met diverse methodieken om een warm klimaat bij de kinderen te creëren.

Om maximaal aanbod op niveau van ELK kind te geven, werken wij regelmatig klasdoorbrekend. Kinderen leren hierdoor veel van elkaar. Ook wordt de verbondenheid van alle kinderen onderling nog versterkt.