Catharina Digitaal

Eén centrale plek waar onze leerkrachten hun (digitaal) materiaal aanbieden…

Digi.Catharina

Uit respect voor onze leerkrachten en hun werk, willen wij u erop wijzen dat alle beelden en materiaal die u kan terugvinden op deze website onder het auteursrecht vallen en bedoeld zijn ter ondersteuning van het lesgeven aan onze kinderen.  Het gebruik van dit materiaal voor andere doeleinden of door derden, kan enkel mits goedkeuring van de betreffende leerkracht. 

Kleuters

Lagere school

Beste ouders, 
om toegang te krijgen tot de klasmappen van de lagere school, dient u in te loggen met het account dat u gekregen heeft van uw leerkracht. (vb:   1a.catharina@kt-scholengroep.be) Lees hier hoe u dit doet.